Spring til indhold

Skolebestyrelsesmøde den 31. august 2022

Onsdag den 31. august 2022 kl. 18:00-20:00

Mødedeltagere: Martin, Gry, Randi, Martin, Lisbeth, Zeki, Asger, Heidi og Steen
Afbud: Camilla ved afbud
Mødeleder: Steen


Pkt. 1. Velkomst og gensidig præsentation af den nyvalgte skolebestyrelse.

De nye medlemmer præsenterede sig, fortalte hvilket trin og klasse deres børn går i på skolen og hvilke særlige fokusområder eller interessefelter de hver i sær kommer med.

Pkt.2. Konstituering af den nye skolebestyrelse, herunder valgperiode for de enkelte valgte

Martin Lund er valgt for en 4 årig periode; valgt som formand i denne konstituering. Randi er valgt for 4 år og er næstformand, Lisbeth er valgt for 2 år, Zeki er valgt for 2 år, Gry er valgt for 2 år, Asger er valgt for 2 år. De medarbejdervalgte, Heidi og Camilla, er valgt af deres kollegaer for 1 år ad gangen.

Steen orienterende kort om skolebestyrelsesarbejdet og vilkår.

Alle medlemmer tilslutter sig, at skolebestyrelsen arbejder for den bedste skole til alle børn.

Pkt. 3. Aftale om mødedage og mødetidspunkter. 

Mødefrekvens er på månedlig basis i skoleåret; mødedag er for så vidt mulig 4. onsdag i hver måned, svarende til ca. 10 årlige møder. Hertil kan komme ad hoc møder i forbindelse med f.eks. høringssvar eller andre emner, som kalder på et ekstra møde. Der kan tillige nedsættes arbejdsgrupper til f.eks. udarbejdelse af principper eller ad hoc opgaver, som mødes ud over ovennævnte frekvens. Konkret mødekalender for skoleåret sendes ud med næste mødeindkald. Dagsorden sendes via mail. Mail liste følger næste mødeindkaldelse.

Pkt. 4. Eventuelt: Et enkelt lukket punkt

En hændelse på en skoledag blev drøftet principielt. Dette i forlængelse af en henvendelse til et bestyrelsesmedlem fra en medforælder.

 Feedback

Sidst opdateret

21.11.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson