Spring til indhold

Velkommen til Tølløse Skole

Vi er en folkeskole i Holbæk kommune beliggende centralt i Tølløse.  Vi har omkring 475 elever fra 0.-9. klasse. Tølløse Skole samler elever fra de omkringliggende skoler i udskolingen i et attraktivt ungdomsmiljø.

Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn udvikler sig optimalt i forhold til deres potentiale. Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Det betyder, at alle gennem nysgerrighed skaber en relation til hinanden, således at alle føler sig set, hørt, forstået og dermed anerkendt.

I hele dit barns skolegang vil dygtige lærere, pædagoger, ledere og skolebestyrelse være optaget af, at dit barn lærer og udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag.

Alle på Tølløse Skole skal kunne opleve, at det daglige samvær er rart og trygt, at der er pænt og rent, og at alle trives.

Grundholdningen er, at du skal være mod andre, som du gerne vil have, at de er mod dig.

Det betyder:

  • En god omgangstone
  • Vi behandler hinanden ordentligt
  • Vi respekterer hinandens forskelligheder – og accepterer dem
  • Vi behandler hinandens ting ordentligt
  • Vi holder skolen ren og ryddelig både ude og inde
  • Vi overholder skolens principper
  • Vi viser ansvar – det er vores skole!

IndskolingIndskolingen er fra 0. til 3. klasse. I Holbæk Kommune er der helhedsskole i indskolingen, hvilket betyder at skoledagen er på 28 lektioner, og at både lærere og pædagoger deltager i undervisningen. Pædagoger er med i 50 % af undervisningen og i en lang række fag og aktiviteter, så læringen i SFO og skole udgør en helhed og børnene oplever en rød tråd i hverdagen.

Der er i helhedsskolen lagt vægt på en øget faglig fokusering på læsning og matematik samt mere bevægelse. Desuden vægtes en sammenhængende dag, hvor undervisning og SFO komplementerer hinanden for at øge læringen i en struktur, hvor alle elever skal kunne lykkedes i fællesskabet.

MellemtrinMellemtrinnet er fra 4. til 6. klasse og har særlig fokus på det kreative i såvel hjemkundskab samt faget håndværk og design. Som skole kan vi gennem dette tiltag give eleverne mulighed for at få andre succes-oplevelser med fokus på perioden mellem barn og ung. Dette gør vi ved, at de får brugt deres kreative evner og oplever, at der er noget, de er rigtigt gode til f.eks. har de mulighed for at være med til at forskønne skolen.

Nyt på mellemtrinnet i frihedsforsøget - Børnenes skole

Stilletid
Skoledagen starter hver dag med stilletid. Her har eleverne mulighed for at arbejde videre med opgaver, læse eller få hjælp til lektier.

Timelængden og pauser
Vi er gået væk fra traditionelle 45 minutters lektioner. I stedet har vi valgt, at dagen bliver opbygget af 30, 60 og 90 minutters blokke. 

Projekt/emne faget
Vi har indført et nyt fag, som vi kalder for projekt/emne. Her har vi slået fagene håndværk/design, natur/teknologi, billedkunst, musik og kristendomskundskab sammen. Skolens øvrige fag, såsom dansk, engelsk, matematik indgår sekundært i projekterne. De obligatoriske emner, som eksempelvis sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, vil også indgå i disse timer. Vi har netop afsluttet et projekt/emne omkring broer. Her har eleverne bygget deres egne broer, undersøgt broers styrke og skrevet en fagbog om en eller flere selvvalgte broer. Det hele blev afsluttet med en fælles fernisering.

UdskolingUdskolingen er fra 7.-9. klasse og der er et attraktivt ungdomsmiljø. Skolen stiller med et stærkt team af fagligt velfunderede lærere, som i samarbejde med de unge mennesker planlægger spændende undervisningsforløb. Vi tilbyder valgfri undervisning, som f.eks. filmproduktion, design og forskellige sportsaktiviteter samt strategispil.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Følg os på Facebook

Kontakt

Steen Windfeldt 

Skoleleder
Tølløse Skole
Telefon: 72 36 30 74
E-mail: swind@holb.dk

Kontakt

Mette Sand Reichenbach

Pædagogisk leder
Tølløse Skole
Telefon: 72 36 88 33
E-mail: metr@holb.dk

Kontakt

Rasmus Nederskov

Pædagogisk leder for z-klasserne
Tølløse Skole
Telefon: 72 36 19 07
E-mail:rasne@holb.dk