Spring til indhold

Velkommen til Tølløse Skole

Vi er en folkeskole i Holbæk kommune beliggende centralt i Tølløse.  Vi har omkring 475 elever fra 0.-9. klasse. Tølløse Skole samler elever fra de omkringliggende skoler i udskolingen i et attraktivt ungdomsmiljø.

Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn udvikler sig optimalt i forhold til deres potentiale. Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Det betyder, at alle gennem nysgerrighed skaber en relation til hinanden, således at alle føler sig set, hørt, forstået og dermed anerkendt.

I hele dit barns skolegang vil dygtige lærere, pædagoger, ledere og skolebestyrelse være optaget af, at dit barn lærer og udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag.

Alle på Tølløse Skole skal kunne opleve, at det daglige samvær er rart og trygt, at der er pænt og rent, og at alle trives.

Grundholdningen er, at du skal være mod andre, som du gerne vil have, at de er mod dig.

Det betyder:

  • En god omgangstone
  • Vi behandler hinanden ordentligt
  • Vi respekterer hinandens forskelligheder – og accepterer dem
  • Vi behandler hinandens ting ordentligt
  • Vi holder skolen ren og ryddelig både ude og inde
  • Vi overholder skolens principper
  • Vi viser ansvar – det er vores skole!

IndskolingIndskolingen er fra 0. til 3. klasse. I Holbæk Kommune er der helhedsskole i indskolingen, hvilket betyder at skoledagen er på 28 lektioner, og at både lærere og pædagoger deltager i undervisningen. Pædagoger er med i 50 % af undervisningen og i en lang række fag og aktiviteter, så læringen i SFO og skole udgør en helhed og børnene oplever en rød tråd i hverdagen.

Der er i helhedsskolen lagt vægt på en øget faglig fokusering på læsning og matematik samt mere bevægelse. Desuden vægtes en sammenhængende dag, hvor undervisning og SFO komplementerer hinanden for at øge læringen i en struktur, hvor alle elever skal kunne lykkedes i fællesskabet.

MellemtrinMellemtrinnet er fra 4. til 6. klasse og har særlig fokus på det kreative i såvel hjemkundskab samt faget håndværk og design. Som skole kan vi gennem dette tiltag give eleverne mulighed for at få andre succes-oplevelser med fokus på perioden mellem barn og ung. Dette gør vi ved, at de får brugt deres kreative evner og oplever, at der er noget, de er rigtigt gode til f.eks. har de mulighed for at være med til at forskønne skolen.

Nyt på mellemtrinnet i frihedsforsøget - Børnenes skole

Stilletid
Skoledagen starter hver dag med stilletid. Her har eleverne mulighed for at arbejde videre med opgaver, læse eller få hjælp til lektier.

Timelængden og pauser
Vi er gået væk fra traditionelle 45 minutters lektioner. I stedet har vi valgt, at dagen bliver opbygget af 30, 60 og 90 minutters blokke. 

Projekt/emne faget
Vi har indført et nyt fag, som vi kalder for projekt/emne. Her har vi slået fagene håndværk/design, natur/teknologi, billedkunst, musik og kristendomskundskab sammen. Skolens øvrige fag, såsom dansk, engelsk, matematik indgår sekundært i projekterne. De obligatoriske emner, som eksempelvis sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, vil også indgå i disse timer. Vi har netop afsluttet et projekt/emne omkring broer. Her har eleverne bygget deres egne broer, undersøgt broers styrke og skrevet en fagbog om en eller flere selvvalgte broer. Det hele blev afsluttet med en fælles fernisering.

UdskolingUdskolingen er fra 7.-9. klasse i Tølløse, og er et attraktivt ungdomsmiljø. Vi har et stærkt team af fagligt velfunderede lærere som i samarbejde med de unge mennesker planlægger spændende undervisningsforløb.  De har valgfag —og 7. årgang har valgfag, hvor de planlægger og tilbereder mad to gange om ugen, som alle skolens elever kan købe i spisepausen. Udover den faglig læring for eleverne bidrager denne aktivitet også til en hyggelig kultur på tværs af hele Tølløse-afdelingen. Der er et aktivt elevråd med deltagelse i både skolen lokale udvikling og i begivenheder og arrangementer på tværs af kommunen.

 

Kontaktklasserz folder

 

Tølløse Skoles kontaktklasser er et undervisningstilbud dit barn bliver visiteret til fra barnets daginstitution eller nuværende skoletilbud. Det er et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklings-zone. I dette inklusionstilbud vil perspektivet være rettet mod deltagelse, når eleven kan, i almenområdet. Det er ikke alle elever der når dertil i deres udvikling.

Du kan læse vores folder her: 

Kontaktklasser på Tølløse SkoleFeedback

Sidst opdateret

17.05.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Elevcafé på Tølløse Skole

God energi er nødvendigt for god trivsel og læring. På Tølløse Skole er vi stolte af vores elevcafé, hvor Madkundskab, hver uge laver mad til hele skolen tre dage om ugen. Dagens ret kan købes for 25 kr.

Følg os på Facebook

Kontakt

Steen Windfeldt 

Skoleleder
Tølløse Skole
Telefon: 72 36 30 74
E-mail: swind@holb.dk

Kontakt

Mette Sand Reichenbach

Pædagogisk leder for mellemtrin og udskoling
Tølløse Skole
Telefon: 72 36 88 33
E-mail: metr@holb.dk

Kontakt

Rasmus Nederskov

Pædagogisk leder for kontaktklasser
Tølløse Skole
Telefon: 72 36 19 07
E-mail:rasne@holb.dk

Skolestart på Tølløse Skole