Spring til indhold

Skolebestyrelsesmøde den 23. februar 2022

Sted: Tølløse Skole, Udskolingens Aula, Sportsvej 3, 4340 Tølløse
Mødedeltagere: Tanja, Martin, Birte, Merete, Elisabeth, Andreas, Camilla, Emilie (deltog online), Jakob (ref.)
Afbud:
Fraværende:

Pkt. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Tanja

Ad 1: Tanja bød velkommen og dagsorden godkendt.

Pkt. 2. Siden sidst v/Tanja og Jakob

Ad 2: Orientering om og drøftelse af den nuværende ledelsessituation hos Tølløse Skoles fødeskoler: St.Merløse, Ugerløse og Stestrup, hvor Jakob midlertidigt varetager den overordnede ledelse på alle tre skoler frem til 1.maj, mens pæd.leder Rasmus Nederskov varetager ledelsen af X-klasserne på Ugerløse.

Pkt. 3. Budget 2022 v/Jakob

Ad 3: Bilag omdeltes og drøftelse om nøgletallene på både almen og SFO-området, som blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Drøftelse/gennemgang og beslutning: Antimobbepolitik godkendes og sendes til elevrådet -v/alle 

Ad 4: Birthe sender alle for godkendelse i løbet af ca 1 uge. Jakob tilføjer info vedr. responseteamet.

Pkt. 5. Redigering af næste principper igangsættes v/alle 

Ad 5: SKB-oplægget kort drøftet og godkendt, med den kommentar, at de 3 dages svarfrist på henvendelser blot kan være en tilkendegivelse af at henvendelsen er modtaget, og at et indholdsmæssigt svar kan tage længere tid at vende tilbage med, afhængig af f.eks. kontekst, indhold, samarbejdspartnere (f.eks. PPR) der også skal give input til et svar mv. mv.

Pkt. 6. Status: Z-klasserne v/alle

Ad 6: Camilla gennemgik resultatet af undersøgelsen, og denne blev drøftet, og med en generel konklusion om en god trivsel blandt eleverne til følge. Arbejdsgruppen ønsker at interesse sig for forældretilfredshed i z-klasserækken, og forskellige metoder blev drøftet, herunder foreslog Camilla, at søge svar i den i efteråret gennemførte forældretilfredshedsundersøgelse, enighed om at dette er udgangspunktet for arbejdsgruppen.

Pkt. 7. Skolebestyrelsesvalg v/Tanja

Ad 7: Tanja opfordrede til at komme med idéer vedr. inspiration til eventuelt interesserede kandidater til den kommende skolebestyrelse for Tølløse Skole. Nøgleord kunne være:
- mulighed for indsigt og indflydelse på skolens udvikling, f.eks. ift. retningslinjer, politikker mv.
- et godt socialt/kollegialt fællesskab med andre engagerede forældre.
Gennemgang af tidsplan – ny skolebestyrelse tiltræder 1.8.2022: opfordring til at stille op til SB til forældrene på 6. årgang på St. Merløse, Ugerløse og Stestrup, herunder også drøftelse om forskudte valg.
Foreløbig tilkendegiver Martin og Andreas at ville genopstille.

Pkt. 8. Eventuelt v/alle

Ad 8: Tanja: henvendelse om at tragisk dødsfald blandt eleverne efter alvorligt sygdomsforløb. Jakob redegjorde for forløbet.

 

 Feedback

Sidst opdateret

12.04.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson