Spring til indhold

Skolebestyrelsesmøde den 22. maj 2022

Onsdag d. 22 maj 2022 kl. 18:00-20:00

Mødedeltagere: Tanja, Andreas, Lisbeth, Louise , Martin, Anders , Camilla, Rasmus og Mette
Afbud: Emilie og Birthe

Pkt. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Godkendt

Pkt.2. Ansættelse af ny skoleleder

 • Martin er oprettet som bruger i Emply.
 • Der har været et par interesserede , der vises rundt på skolen. der er yderligere tre aftaler i pipeline.
 • Næste SB-møde er sammenfaldende med 2. samtale. Der laves ny dato for SB er d. 21. juni. kl.18.30 , der serveres en bid mad ved dette sidste møde.

Pkt. 3. Skolebestyrelsesvalg

 • Udkast til Aula om valg til Skolebestyrelse
 • Formand har lavet et udkast, der skal lægges på Aula, for derved at opfordre til deltagelse i skolebestyrelsen. Dette er godkendt af SB. Formand lægger opslag på Aula.
 • Det er et suppleringsvalg, så der ikke en valghandling.
 • Administrationen understøtter ved at lægge opslaget op på SoMe.

Pkt.4. Fagfordeling

 • økonomi og klassedannelse
 • Orientering om at vi skal læggen handleplan for , hvordan vi kan nedbringe det estimerede forbrug hos Tølløse Skole.
 • Der er generelt interesse for skolen og SFO, dette er positivt . Der er ligeledes også interesse for særligt kommende 7. årgang.
 • Lærere og forældre er inddraget i samtale om kommende 6. årgang
 • Der er udtalt bekymring for miljø og læring for børn og voksne.
 • SB. Ønsker generelt at der laves 3 klasser på store årgange. Dette kræver at der flyttes på eleverne, så 8. og 9. klasse flyttes til det nuværende mellemtrin, mens 5. 6. og 7. klasse skal være i nuværende udskoling.
  4. årgang placeres i medierum og billedkunstlokale ””, alternativt at der bygges et rum i SFO. Dette er på tegnebrættet i bygge og anlæg.

Konklusion
SB ønsker at der dannes 3. kommende 7. klasser, hvor elever der er bosiddende i Stenlille, tilbydes at kunne gå hos Tølløse Skole og 2 kommende 6. klasser. hvor ekstra ressource prioriteres, dvs. ressourcen skal indgå i 6. årgang og ikke kan bruges til vikardækning, ligesom ressourcen skal vikardækkes ved fravær.

Pkt. 5. Trivsel

 • National måling
 • Gennemgang af skolerapporten . Eleverne har taget testen i efteråret 2021
 • Opmærksomhed på trivsel i indskoling, særligt pauser og følelsen af at føle sig alene. Der er tilknyttet ResponsTeamet på 1. årgang.
 • Dejligt at eleverne oplever at få hjælp
 • Der tales om styrkelse af de t gode forældresamarbejde
 • SB kigger tallene gennem hjemme.

 

 • - status på z klasserne
  Z-klassen har været en del af den nationale trivsel, klasserne har ligeledes lavet deres egen trivselsmåling, på baggrund af tilsyn med enkelte klasser. D et konkluderes at eleverne generelt trives og det vurderes ikke at der er grund til at lave særlige indsatser på området.
 • Der har været en god dialog om elevernes trivsel hvilket fordrer et godt samarbejde.
  Det er en præmis at skolen lede s p å data og tæt på praksis. Dette er vi som ledere opmærksomme på i vores teamarbejde med klasseteams

pkt. 6. Input til skolebestyrelsens årsberetning

 • Der gives input til BS til årsrapport.

pkt. 7. evt.

 • Orientering om uanmeldt tilsynsbesøg ift. skolens arbejdsmiljø.
 • Kost og sundheds politik ønskes gennemgået.
 • Principper og forebyggelse af voldsomme episoder, gennemgås på kommende SB møde
 • der ønskes en mere fleksibel og pengeløs mulighed for elever ift. at handle i cafeen


Feedback

Sidst opdateret

21.11.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson