Spring til indhold

Skolebestyrelse

Her finder du information om vores skolebestyrelse, om deres arbejde, mødereferater mv.

Hvad er en skolebestyrelse

Skolebestyrelsen består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter. Forældrerepræsentanterne har flertal, som skal sikre, at forældrene har en væsentlig og styrket stemme i bestyrelsen. Skolens medarbejderrepræsentanter er skolens professionelle der sikrer, medarbejdernes indflydelse i bestyrelsen. Elevrepræsentanterne er eksperter på skolens virke og sikrer at eleverne får indflydelse på bestyrelsens arbejde.

Skolens leder og dennes stedfortræder

Skolens leder og dennes stedfortræder deltager i møderne og fungerer som sekretær for bestyrelsen. Skolelederen er en vigtig sparringspartner for skolebestyrelsen bl.a. i forhold til at kvalificere arbejdet samt som den part der skal implementere skolebestyrelsens principper med videre.

Repræsentanter fra lokalområdet

Derudover kan kommunen have vedtaget at tildele indtil to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreningsliv plads i bestyrelsen. Disse repræsentanter har i så fald også stemmeret.

Se mere om skolebestyrelsen her:

Skolebestyrelsen på Tølløse Skole

Referater 2021-2022

Principper og retningslinjer

Valg til Skolebestyrelsen

Der er valg til skolebestyrelsen snart, og alle forældre kan stille op. Der er sidste frist for kandidatopstilling den 20. april 2022. Hvis du ønsker at stille på, kan du skrive til skolebestyrelsesforkvinde: tanjalange@live.dk

Hvorfor stille op?

Der er mange forskellige grunde til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Det er en god mulighed for at få indflydelse og indblik i dit barns hverdag og skole.

  • Hvis du vil være med til at sætte retning på skolens virke
  • Hvis du vil have indflydelse på hvordan budgettet skal bruges
  • Hvis du vil være godt orienteret om, hvad der foregår på og omkring skolen
  • Hvis du vil være med til at påvirke politiske beslutninger
  • Hvis du vil være godt orienteret om hvilke tanker politikere og kommunalbestyrelse har på skoleområdet
  • Hvis du vil have mulighed for at møde andre forældre, som også er optaget af, at børnene skal have en god skolegang

Inspiration

Hvis du vil høre mere, kan du nedenfor se Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil opfordre forældrene til at stille op til skolebestyrelsesvalget.

Der er også en inspirationsvideo fra forældre, der fortæller om hvilken forskel, de har været med til at gøre for skolerne.

Valg til skolebestyrelsen, ministerhilsen

Forældre fortællerFeedback

Sidst opdateret

27.04.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson