Spring til indhold

SFO 1 og 2

Velkommen til SFO1 og SFO2

Om os

Tølløse SFO har to afdelinger. SFO 1 med ca. 170 børn fra 0.-3. klasse og SFO2 med ca. 65 børn fra 4.-7. klasse. Tølløse Skole har attraktive fysiske rammer inde og særdeles gode udearealer med bl.a. multihus (bålhytte), 2 multibaner, kunstgræsbane, hal og gymnastiksal.

Aktiviteterne i SFO er planlagt med fokus på at skabe et udfordrende og sjovt fritidsliv med både et kreativt, socialt og aktivt indhold. I SFO'en forsøger vi at medtænke såvel legepladsen, idrætspladsen, medie-værkstedet, kreative rum og lokalområdet som læringsrum.

Vi arbejder ud fra principperne inklusion og anerkendelse i hverdagen, og forsøger at vejlede børnene i de forskellige situationer de befinder sig i. Vi inkluderer alle børn, hvilket konkret betyder, at det er de voksnes opgave at organisere aktiviteter mv., så ALLE, uanset hvilke forudsætninger man har, kan deltage.

I SFO har vi særlig fokus på idræt, leg og bevægelse bl.a. gennem bevægelsesaktiviteter hver dag – både morgen og eftermiddag. I 2013 blev SFO’en DGI-certificeret, og vi er efterfølgende blevet re-certificeret hvert år.

Luk alle
Åben alle

SFO1 ligger i indskolingen med store selvstændige lokaler, samt gode indretningsmuligheder i samarbejde med indskolingen. Vi stræber efter at skabe en hverdag, som hele tiden udfordrer og styrker børnenes udvikling. For at understøtte børnenes læring tager vi udgangspunkt i børnenes relationer og interesser, da vi herigennem finder deres motivation til at tilegne sig ny viden.

Vi arbejder med læringsmål for de voksenstyrede aktiviteter i dagligdagen, og målene understøtter den faglige og sociale læring, som er relevant på de forskellige klassetrin som SFO’erne rummer. Målene tager afsæt i sprog, bevægelse/sundhed, IT, natur, relationer og innovation. I perioder kan der også være emneuger eller aktiviteter. Det kan være kampagner som sundhed, højtider, eller motionsdage i samarbejde med skoledelen. Der arbejdes med temaer og mål for ca. 2 måneder af gangen.

Vi har en synlig ramme omkring de pædagogiske aktiviteter via tydelige ugeplaner. De ugentlige aktiviteter vises på en elektronisk tavle med billeder med sted og navn på de ansatte der står for aktiviteten.

I løber af året er der forskellige aktiviteter i samarbejde med børnehaverne i Tølløse f.eks. besøgsdage i SFO eller optræden af SFO-børn i børnehaven.

SFO2 ligger i Gl. Villa, som er placeret på skolens matrikel. Lokalerne indrettes/benyttes i samarbejde med ungdomsklubben i Tølløse. I SFO2 er der, udover den almindelige åbningstid, 2 ugentlige aften-åbent til 20.00.

Vi har fokus på at understøtte et ungdomsliv med spændende oplevelser og positive relationer. Vi har planlagte eftermiddagsaktiviteter hver dag, og har til aftenåbent altid et tema. Det kan være bowlingtur, computeraften eller rulleskøjteløb. Børnene har mulighed for at spise aftensmad i SFO2 til aftenåbent.Feedback

Sidst opdateret

25.01.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson