Spring til indhold

Læring og undervisning

Her kan du læse om dit barns lege- og læringsmiljø og de pædagogiske overvejelser, der ligger bag.

I hele dit barns skolegang vil dygtige lærere, pædagoger, ledelsen og skolebestyrelsen være optaget af, at dit barn lærer og udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag.

Indskolingen

Indskolingen er fra 0. til 3. klasse. I Holbæk Kommune er der helhedsskole i indskolingen, hvilket betyder at skoledagen er på 28 lektioner og at både lærere og pædagoger deltager i undervisningen. Pædagoger er med i 50 % af undervisningen og i en lang række fag og aktiviteter, så læringen i SFO og skole udgør en helhed og børnene oplever en rød tråd i hverdagen.

Der er i helhedsskolen lagt vægt på en øget faglig fokusering på læsning og matematik samt mere bevægelse. Desuden vægtes en sammenhængende dag, hvor undervisning og SFO komplementerer hinanden for at øge læringen i en struktur, hvor alle elever skal kunne lykkedes i fællesskabet.

Mellemtrin

Mellemtrinnet er fra 4. til 6. klasse og har særlig fokus på det kreative i såvel hjemkundskab samt faget håndværk og design. Som skole kan vi gennem dette tiltag give eleverne mulighed for at få andre succes-oplevelser med fokus på perioden mellem barn og ung. Dette gør vi ved, at de får brugt deres kreative evner og oplever, at der er noget, de er rigtigt gode til f.eks. har de mulighed for at være med til at forskønne skolen.

Udskolingen

Udskolingen er fra 7.-9. klasse, og der er et attraktivt ungdomsmiljø. Skolen stiller med et stærkt team af fagligt velfunderede lærere, som i samarbejde med de unge mennesker planlægger spændende undervisningsforløb. Vi tilbyder valgfri undervisning, som f.eks. filmproduktion, design og forskellige sportsaktiviteter samt strategispil.

Frihedsforsøget og Børnenes Skole

I Holbæk Kommune er skolerne sat fri til at tilrettelægge undervisningen, hverdagen og skolen på nye måder. Vi er, på Tølløse Skole, i gang med at udforske, hvad den gode skole er for os. Her har både forældre, elever, lærere, pædagoger og ledelse arbejdet sammen om at få retningen på plads. Vi skal nu i gang med at afprøve en masse idéer i praksis, hvilket vi løbende vil opdatere om. Det kommer til at få betydning for skemaet, rammer, tid og indhold af undervisningen - og det bliver så spændende at komme i gang. Vi arbejder ud fra værdierne TRYGHED, DANNELSE og VI, som alle vores prøvehandlinger tager afsæt i. Læs meget mere om projektet her: Børnenes Skole

Samarbejde skole og hjem

Hvad forventer vi af samarbejdet med jer forældre?

Samarbejdet med jer som forældre er helt centralt. I dagligdagen betyder det, at du støtter med praktiske ting og at dit barn hver dag møder i skole:

 • udhvilet
 • til tiden og mindst 5 minutter før ringetid
 • velforberedt med bøger, penalhus, idrætstøj og lektier lavet
 • veloplagt - har spist morgenmad før skolestart og har madpakke med


Det er vigtigt, at I viser interesse og får indblik i, hvordan jeres barn har det i skolen og SFO – i de enkelte fag, frikvartererne og sammen med kammeraterne i SFO. Det gør I ved at:

 • lære de andre børn og deres forældre i klassen at kende
 • snakke med jeres barn om hvad der er sket i skolen og SFO hver dag
 • kigge i bøgerne og skoletasken sammen med dit barn
 • støtte dit barn i at lave lektier
 • tale med læreren/pædagogen hvis der er noget, der undrer eller bekymrer
 • læse beskeder fra læreren, pædagogen og ledelsen på Aula
 • melde tilbage på diverse invitationer til arrangementer


Desuden forventer vi, at I deltager i skole-/hjemsamtaler, møder på skolen samt arrangementer i SFO. Feedback

Sidst opdateret

24.01.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson